Zásady ochrany osobních údajů a využívání cookies

Základní informace

Tento text vysvětluje nakládání s osobními daji v případě návštěvy webových stránek www.marketingmind.cz, respektive také v případě zaslání dotazu pomocí kontaktního formuláře, který je na této prezentaci umístěn. 

Zpracování osobních údajů probíhá ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení".

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Ing. Jan Petrtyl, Ph.D., IČ 02019281, s místem podnikání Ledenická 12, 370 06 Srubec, zapsaný v živnostenském rejstříku v Českých Budějovicích, dále jen „Správce".

Zaslání dotazu/zprávy kontaktním formulářem

V případě zaslání dotazu kontaktním formulářem jsou zpracovávány tyto údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa

případně i další údaje, které jsou součástí zaslaného dotazu (například telefonní číslo).

Tyto údaje jsou zpracovávány pouze kvůli tomu, aby bylo možné odpovědět na zaslaný dotaz. Údaje jsou uchovávány po dobu 1 roku. Osobní údaje získané pomocí kontaktního formuláře nejsou sbírány za účelem zasílání tzv. newsletterů či podobných zpráv.

Návštěva webu - cookies a jejich využití

Tato webová prezentace používá ke svému fungování cookies. Ty spadají do 2 skupin:

  • Nutné (slouží pro správnou funkčnost webu a jde o cookies související s nastavením preferencí, respektive cookies pro rozlišení robota/člověka při odeslání kontaktního formuláře, detaily viz zde). 
  • Statistické (slouží pro anonymizovanou analýzu návštěvnosti webu, použitou technologií je Google Analytics 4, detaily viz zde). Ve výchozím stavu jsou statistické cookie vypnuté.

Cookies nejsou sbírány ani shromažďovány za účelem cílení či zobrazování reklamních sdělení jako je například remarketing. Cookies pro nastavení osobních preferencí se uchovávají po dobu 30 dní, cookies pro měření návštěvnosti Google Analytics jsou uchovávány po dobu 14 měsíců.

Vaše práva

Podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas s poskytnutím osobních údajů kdykoli zpět,
  • požadovat informaci o tom, jak je s osobními údaji nakládáno,
  • vyžádat si přístup k těmto údajům, nechat je aktualizovat, opravit či požadovat omezení zpracování,
  • požadovat výmaz osobních údajů,
  • na přenositelnost, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů se můžete obrátit na správce osobních údajů nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.