Marketingové konzultační služby

Mluvit srozumitelně o složitých věcech je umění.
- Albert Einstein

Máte pořád plné ruce práce, ale výsledky by mohly být lepší?
I menší, ale chytré kroky Vám výrazně zvýší tržby.

→ Ověřte si, zda můžete navýšit tržby a ziskovost
  1. Víte, kdo skutečně jsou Vaši zákazníci a odkud k Vám přicházejí?
  2. Máte kompletně vyřešenou marketingovou komunikaci?
  3. Znáte svou konkurenci a komunikujete lépe než ona?

Pokud jste alespoň jednou odpověděli záporně, je možné, že nové klienty můžete získat i bez jediné koruny utracené za reklamu.

Marketingový mix

Položte solidní základy a stavte na osvědčených přístupech 4P a 4C.

→ Jak pomůže marketingový mix 4P/4C Vám?

Marketingový mix

Marketingový mix je užitečným nástrojem. Umožňuje pochopit základní kategorie, které vedou k úspěchu na trhu.

4P

V klasickém pojetí má 4P: Product, Price, Promotion, Place - česky produkt, cena, propagace, distribuce. To jistě není žádná novinka, ale takovýto systémový přístup umožní položit alespoň nějaké základy pro efektivní fungování a růst firmy.

4C

V modernějším pojetí jde o 4C: Customer, Cost, Communication, Convenience - čili zákazník, náklady, komunikace a dostupnost. Tento přístup je vlastně inverzní ke 4P. Všimněte si, že kde byl produkt, je zákazník. Nejde o přístup "tady máš a kup".

Firmy, které tento přístup využívají, mají klienti rádi. Protože jsou lepší než ostatní. Jak na tom jste Vy?

Zákazníci

Poznejte je ještě lépe a vydělejte více!

→ Jaké jsou reálné přínosy segmentace zákazníků?

Segmentace zákazníků

Tento přístup umožňuje zaměřit se cíleně na určité skupiny klientů. Ty se od sebe liší, jsou dostatečně velké a v čase alespoň trochu stálé. Díky segmentaci máte lepší přehled o tom, kdo přináší nejvíc zisku, kdo generuje nejvíc tržeb a které skupiny jsou minoritní.

Tato analýza není zbytečný luxus. Je to nezbytný základ.

Značka

Klienti si zapamatují a vyberou právě Vás.

→ Proč si lidé vybírají právě to, co si vybírají?

Způsob komunikace a volba archetypu

Možná jste si v duchu už tuto otázku kladli: jak to, že si vyberu právě tuhle čokoládovou tyčinku a ne jinou, když je jich ve stojánku u kasy tolik? Roli hrají vlastní produkt a jeho vlastnosti (chuť, velikost, cena, atd.). Mimořádně důležitým aspektem je však i využití marketingových archetypů.

Většina firem to nedělá, ale ty nejúspěšnější ano. A právě díky tomu jsou tak úspěšné!

Možná nebudete věřit

jak skvělých výsledků můžete dosáhnout díky lepšímu marketingu

Odesláním formuláře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.