Impulzivní nákup je druhem spotřebitelského chování, během něhož dochází k nákupu za situace, kdy nákup nebyl ze strany zákazníka plánován.

Impulzivní nákup

Impulzivní nákup (popř. impulsivní nákup, impulse buy, impulsive purchase) je druhem nákupního chování. Je pro něj charakteristická neukojitelná chuť zakoupit si něco, co jsme původně vůbec nechtěli. Příčinou impulzivního nákupu […]

Infografika

Infografika je statický grafický objekt (obrázek), který vizuálně atraktivním způsobem prezentuje vybrané téma nebo témata. Infografiky najdou využití všude tam, kde je zapotřebí upoutat lidskou pozornost v souvislosti se statistikami, prezentací dat, čísel […]