CPM - platba za tisíc zobrazení reklamy

CPM (Cost per Mille)

CPM je zkratkou slov Cost per Mille, česky cena za tisíc (v tomto kontextu zobrazení reklamy). Model CPM je v podstatě analogií modelu CPV (Cost per View), pouze je CPV […]

Bannerová reklama v AdWords, Sklik - komunikační kampaně online

Bannerová reklama

Každý, kdo se někdy pohyboval na internetu, se již jistě setkal s tzv. bannerovou reklamou, s bannery. Bannerová reklama je grafická reklama, která může nabývat mnoha podob – ať již […]