SWOT analýza: příklady a komplexní vysvětlení

SWOT analýza

SWOT analýza je marketingovým nástrojem, který má strategický význam. Je výstupem komplexní analýzy prostředí – vnitřního i vnějšího. Komplexní a přehledné zhodnocení (firemních) silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. […]