Zákazník

Zákazník je alfou a omegou marketingu. Právě on platí za produkty a služby. Zákazníci se řadí do segmentů, které se od sebe liší. Právě kvůli odlišnostem zákazníků je nutné používat i […]