HiPPO (Highest Paid Person´s Opinion)

HiPPO je zkratkou slov Highest Paid Person´s Opinion, česky názor osoby s nejvyšším platem (ve firmě).

Je to poněkud ironické označení, protože hippo je také anglický název pro hrocha. Jsou tak označováni vedoucí pracovníci firem, kteří přijímají (špatná) strategická rozhodnutí bez dostatečných podkladů, na základě (chybné) intuice. A to i přes to, že jsou k dispozici kvalitní analýzy zpracované podřízenými pracovníky.


S termínem HiPPO se můžete setkat například na stránkách knihy Webová analytika 2.0 od světoznámého marketéra Avinashe Kaushika ↑.

Avinash Kaushik: Webová analytika 2.0
Avinash Kaushik: Webová analytika 2.0

Právě téma webové analytiky je v online marketingu mimořádně důležité. Je klíčové klást si správné otázky a dokázat na ně získat správné odpovědi.

Jaké informace jsou nejdůležitější pro vás?

Svým klientům pomáhám přijímat důležitá rozhodnutí. Jako marketingový konzultant pracuji pro malé, střední i velké firmy s obratem v řádu stovek milionů korun. Potřebujete pomoci? Ozvěte se mi.


Další informace k tématu HiPPO: