Lama Mobile: redesign webu

Pro Lama Mobile jsem jako konzultant pracující v agentuře MarketUP navrhoval redesign webu. Úkolem bylo zvýšit jeho obchodní výkonnost. Obchodní výkonností se myslí počet leadů/nově registrovaných zákazníků. Analýza současného stavu Nejdříve jsme […]