Marketing 4A

4A v marketingu

4A jsou v marketingu alternativou ke klasickým 4P, respektive 4C. Reprezentují: Acceptability (místo produktu/zákazníka) Affordability (místo ceny/nákladů) Accessibility (místo distribuce/pohodlí) Awareness (místo propagace/komunikace) Jak je patrné, v jádru jde o […]

4P – marketingový mix

4P (Product, Price, Promotion, Place) jsou základním nástrojem, který se v marketingu používá. Česky se jednotlivá P překládají jako: Produkt: co firma nabízí Cena: za jakou cenu Marketingová komunikace/Propagace: jak […]