4P – marketingový mix

4P (Product, Price, Promotion, Place) jsou základním nástrojem, který se v marketingu používá. Česky se jednotlivá P překládají jako:

  • Produkt: co firma nabízí
  • Cena: za jakou cenu
  • Marketingová komunikace/Propagace: jak o své nabídce řekne zákazníkům
  • Distribuce: jak se produkt dostane k zákazníkům
Marketingový mix 4P - produkt, cena, komunikace, distribuce
Marketingový mix 4P – produkt, cena, komunikace, distribuce

Díky 4P je možné ujasnit si hlavní body, které tvoří nabídku firmy/organizace a vhodně vytvořit harmonický celek.

Kromě 4P existují i rozšířené přístupy (např. 5P, 7P, 8P) či 4C.

Mix jako takový je užitečným aparátem, je však také velmi důležité uvědomit si na jaký segment firemních zákazníků je možné reálně zacílit a jakou je možné zaujmout konkurenční pozici.


Další informace o marketingovém mixu: