CSR společenská odpovědnost firem

CSR: společenská odpovědnost firem

CSR (Corporate Socal Responsibility) se česky překládá jako společenská odpovědnost firem. Koncept se z metodického hlediska datuje do 2. poloviny 20. století  a dle Busines Leaders Forum jde o takový způsob vedení firmy a budování vztahů s partnery, který přispívá ke zlepšení reputace a zvýšení důvěryhodnosti podniku.

CSR má tyto rysy:

  • roviny people, planet, profit (lidé, planeta, zisk)
  • dobrovolnost
  • dialog se stakeholders
  • dlouhodobost
  • důvěryhodnost

Někteří kritici uvádějí, že jde pouze o pokryteckou nálepku, která má za cíl vylepšit image firem a zejména korporací, aby dosahovaly ještě větších zisků (např. velké pivovary apod.).


Další zdroje informací o CSR:

 

Téma: CŠtítky: