Připomínkoval jsem tvorbu webu pro firmu AV Media. Tvořila jej firma Praguebest.

Konzultace tvorby nového webu AV Media

Pro společnost AV Media jsem v agentuře MarketUP řídil výběrové řízení na dodavatele nové webové prezentace.

Firma AV Media je leaderem na trhu v oblasti audiovizuálních médií. Zabývá se návrhem, dodávkami a pronájmem audiovizuálních technologií firmám, veřejnému i neziskovému sektoru. Obrat firmy se počítá na stovky milionů korun a zakládá si na preciznosti a kvalitě. Když se rozhodla nechat si vytvořit nový web, bylo jasné, že nepůjde o něco obyčejného.

Logo firmy AV Media
Logo firmy AV Media

Začátek: pojmenování stavu a cíle

Původní web měl velmi nepřehlednou strukturu. Nebylo zcela jednoduché rozklíčovat, co vlastně firma dělá a jaké služby či produkty poskytuje. Proto jsme se rozhodli uspořádat společně se zástupci marketingu AV Media workshop, během něhož jsme pojmenovali současné výzvy a formulovali požadavky. Ty komplexně a zároveň v potřebné míře detailu postihly vše, co bylo zapotřebí. Od cílů prezentace až po persony – modelové uživatele webu dle jejich rolí a cílů.

Takhle vypadala původní prezentace AV Media
Takhle vypadala původní prezentace AV Media

Zápis z workshopu a oslovení vybraných firem – vývojářů velkých webů

Z tříhodinového workshopu jsem pořídil přehledný zápis, zaslal jej marketingovému oddělení ke schválení. Následně jsem oslovil vybrané vývojářské firmy s nabídkou účasti ve výběrovém řízení na velkou firemní prezentaci. Firem se přihlásilo celkem šest. Vývojáři se seznámili se zadáním a připravili své nabídky. V určený den je odprezentovali nám, členům komise. V ní jsem hrál roli moderátora, který zároveň kladl soutěžícím upřesňující dotazy.

Výběr vítěze

Pro výběr vítěze byl použit multikriteriální rozhodovací model, který stanovoval váhy pro různé faktory: historií firmy počínaje a komunikačními dovednostmi konče. Vyhrála firma Praguebest, která se pravidelně umisťuje na stupních vítězů v soutěži WebTop 100. Tím naše práce však nekončila.

Konzultace vývoje webu

Praguebest se úkolu vývoje webu zhostil odpovědně. Pravidelně jsme dostávali k posouzení nový web v různých stadiích vývoje – ať už šlo o původní drátěné modely, nebo pre-finální grafickou verzi. Po každé iteraci jsme připojili své komentáře, které byly následně zapracovány. Výsledkem je nový web AV Media, který je přehledný, s vysokým konverzním potenciálem a splňuje požadavky, které jsou na web tohoto typu kladeny.

Pokud máte zájem o tvorbu nového webu, kontaktujte mě.