Nové firemní logo pro právní kancelář

Nové firemní logo pro imigračního právníka z USA

V létě 2017 jsem tvořil logo pro amerického imigračního právníka řeckého původu. Jmenuje se Theodore Panagiotopoulos a působí především v oblasti Tampa Bay na Floridě. Tvorba loga byla pouze jednou částí celé zakázky. Kromě redesignu loga a konzultací v oblasti řízení značky jsem připravoval i redesign webu či reklamní kampaně ve vyhledávání. Podívejme se však konkrétně na proces tvorby loga.


Zadání: vyniknout na velmi konkurenčním trhu

Spojené státy americké jsou zemí se zdaleka nejvyšší koncentrací právníků na počet obyvatel na světě. Imigrační právo je zároveň jedním z nejrychleji rostoucích oborů v oblasti advokátních služeb. Google vrátí na dotaz “immigration lawyer Tampa” asi 5,5 milionů výsledků vyhledávání. Na takovém trhu je potřeba vyniknout a zaujmout na první pohled. Jaké jsou klíčové aspekty, které jsme zvažovali?

1. Důvěryhodnost

Jak si představujete ideálního právníka? Měl by to být solidní pán či dáma, na něhož je spolehnutí nebo spíše kreativní člověk hýřící nápady, u něhož nevadí, když tu a tam přijde pozdě či má každou ponožku jinou? Domnívám se, že spíše platí to první. Důvěryhodnost a určitá konzervativnost je s oborem práva velmi úzce svázána. Jak toho docílit?

  • Vhodně zvoleným písmem
  • Provázání s jasným symbolem
  • Správně zvolenými barvami

2. Konkurence

Jedním z klíčových úkolů při návrhu loga je odlišit se od konkurence. Zde jsou ukázky některých lokálních konkurentů mého klienta. Jak je vidět, převážně jde o kombinaci grafických a textových prvků. Loga nevynikají přehnanou kreativitou – snad až na Bassey Immigration. Toto logo je hravější než ostatní a zapojuje živé barvy.

Ukázky log konkurenčních advokátních kanceláří
Ukázky log vybraných konkurenčních advokátních kanceláří

3. Jasné sdělení

Při pohledu na logo by mělo být v ideálním na první pohled patrné, o jakou firmu jde (jak se jmenuje) a v jakém odvětví působí, resp. co dělá. Lze namítnout, že např. i u takových značek jako Coca-Cola nebo Nike nelze bez bližší znalosti kontextu říci o odvětví nebo činnosti těchto firem nic bližšího – a přesto jde o velmi hodnotné značky. Nicméně snadná a přímá identifikace oboru usnadňuje zapamatování a pochopení kontextu.

4. Výzvy

Při tvorbě (či vlastně redesingu původního) loga jsme čelili několika výzvám.

  • Především – jméno i příjmení klienta jsou poměrně dlouhá slova a zejména příjmení má komplikovanou výslovnost. Nicméně s tím jsme se museli nějak vyrovnat, protože právě příjmení tvoří klíčovou část názvu firmy: Panagiotopoulos, P.A.
  • Původních log bylo několik a využívala se všechna najednou. Jedno na webu, druhé na vizitkách a třetí na speciální cílové stránce, kterou pro Teda kdysi dávno vytvořila místní marketingová agentura.

To, že log bylo najednou využíváno několik, vnášelo do řízení značky zmatek.

Původní logo (či vlastně loga)

Takto vypadalo původní klientovo logo, které používal na webu:

Původní logo klienta
Původní logo klienta na

 

Další verze loga byla používána na vizitce
Další verze loga byla používána na vizitce

 

A ještě jedno logo používané na oficiálním webu
A ještě jedno logo používané na klientově oficiálním webu

Postup tvorby loga

Tak jako vždy, když tvořím logo, jsem si nejdříve vytvořil myšlenkovou mapu. Sepsal jsem všechna slova a slovní spojení, která mě napadala v souvislosti s Tedem, jeho podnikáním, klienty i jejich příběhy. Bylo jasné, že v logu se musí objevit příjmení a písmena P.A., která jsou charakteristická pro tento druh podnikání (imigrační právo).

Druhým bodem bylo vybrat znak, který by podnikání dobře vystihl a zároveň byl dostatečně originální. Hlavou se mi chvíli honily myšlenky na klasické znaky paragrafu (nuda, to má každý), vah (to samé v bledě modrém), vavříny, meč atd. Pak mi svitlo: vždyť Ted přece svým klientům otevírá dveře do USA dokořán. A bylo jasno.

Do sešitu jsem nakreslil řadu skic. Měl jsem na vědomí, že logo musí být jednak důvěryhodné, zároveň však nesmí působit moc konzervativně a zkostnatěle.

Barevná paleta a písmo

Bylo jasné, že barvy nového loga musí být důstojné. Modernitu a odlehčenost musejí podtrhnout světlé dveře a písmo s minimálními rozestupy mezi jednotlivými literami (to kvůli maximálnímu optickému zkrácení textu). Text je dominantním prvkem, pod názvem firmy přibylo jednoznačné vysvětlení, o jakou firmu se jedná (Immigration Attorney). Logo obsahuje minimalistickou zlatou linku, která vyzdvihuje´charakter podnikání a vytváří dílčí napětí.

Barevná paleta pro tvorbu firemního loga advokátní kanceláře v USA
Barevná paleta pro tvorbu firemního loga advokátní kanceláře v USA

Výsledné logo

Výsledek si můžete prohlédnout zde:

Nové firemní logo pro advokátní kancelář
Nové firemní logo pro advokátní kancelář Panagiotopoulos, P.A.

Logo je použito na webu, vizitkách, v podpisu e-mailu i na obálkách. Barevná paleta byla rovněž využita pro tvorbu nové webové prezentace firmy Panagiotopoulos, P.A.

Ukázky aplikovaného loga na vizitkách
Ukázky aplikovaného loga na vizitkách
Nové logo jako součást podpisu v e-mailu
Nové logo jako součást podpisu v e-mailu

Chcete i vy nové logo?

Dejte mi vědět a domluvíme se. Rád vám pomohu! Jsem marketingový konzultant. Marketing mě živí od roku 2010.