PNO (podíl nákladů na obratu)

PNO (podíl nákladů na obratu) je poměrový ukazatel, který poměřuje náklady na kampaň vzhledem k tržbám, které kampaň vygeneruje.


Z povahy věci je dobré, aby tento ukazatel, který se udává v [%], byl co nejnižší. V našich podmínkách jej automaticky ve svých přehledech prezentují Heuréka, Zboží a Sklik. U AdWords se musí vypočítat. Ze zkušeností mohu říct, že PNO prezentované jednotlivými systémy v jejich rozhraních je nižší, než to, které získáme porovnáním dat webové analytiky (tím myslím Google Analytics).

Přednosti a výzvy

Předností tohoto ukazatele je relativní jednoduchost jeho výpočtu a pokud je výpočet proveden správně, vysoká vypovídací hodnota. Například pokud víte, že u nějakého produktu máte marži 50 %, víte, že jakmile náklady na jeho prodej přesáhnou těchto 50 %, je to ztrátové.

Úskalím je to, že aby byla skutečná vypovídací hodnota maximální, musí se samotné PNO počítané u kampaní doplnit ještě o další náklady, které s prodejem souvisí (správa, režie, ostatní přímé náklady). Teprve v tomto kontextu lze hovořit o komplexním pohledu.

Ukázka tabulky, která zobrazuje i PNO u jednotlivých kampaní.
Ukázka tabulky, která zobrazuje PNO u jednotlivých kampaní.

Jsem marketingový konzultant. Rád vám pomohu k co nejefektivnějším kampaním. Stačí se jen ozvat.


Mohlo by vás také zajímat: