Remarketing účinně pomůže znovu oslovit publikum s velkým potenciálem.

Remarketing: oslovte znovu lidi, u kterých to má smysl

Remarketing dokáže zásadně zvýšit výkon vašich reklamních kampaní. Je vhodný jak pro imageovou, tak prodejní kampaň. Klíčem k úspěchu je nastavení cílů, správné vytipování publika a kvalitní příprava sdělení. Pokud máte zájem o přípravu kampaní, kontaktujte mě!

Co je to remarketing

Google definuje remarketing takto: „Funkce umožňující oslovit uživatele, kteří již dříve navštívili vaše webové stránky. Vaše reklamy se těmto uživatelům mohou zobrazovat na jiných webových stránkách (v Obsahové síti Google).“ Remarketingové kampaně se nemusejí připravovat pouze s pomocí nástrojů od Googlu. Dalšími poskytovateli jsou například Seznam, Facebook či Adform a jiné organizace.

Příklad remarketingového banneru v e-shopu s hokejem pro děti
Příklad remarketingového banneru v e-shopu s hokejem pro děti

Na remarketing jsou v dnešní době uživatelé internetu většinou již zvyklí, nicméně v minulosti se stávalo, že tento druh reklamy působil téměř jako „zjevení“. Tato reklama totiž funguje na principu zobrazování reklamní kreativy lidem, kteří již navštívili web a neprovedli požadovanou akci (nákup, odeslání poptávky, zhlédnutí určité stránky apod.).

Dříve zázrak, dnes běžná věc

Vzhledem k menšímu povědomí o principu fungování remarketingu (návštěvník stránky je při příchodu na web označen a jeho chování je sledováno, pokud splní určitá pravidla, je mu pak v reklamní síti zobrazována reklama), byl dokonce remarketing někdy považován za „zázrak“ či opravdu velmi sofistikovanou technologii.

Remarketing se dnes již používá zcela běžně. Pomáhá oslovit návštěvníky webu, kteří z nějakého důvodu nevykonali požadovanou akci nebo s ním chceme dále pracovat, i pokud ji vykonali (cross- či upselling). Reklama může mít rozličné formy – od textového inzerátu přes rich media banner až po videa či e-mailing.

Tvorba remarketingové kampaně

V první řadě je zapotřebí mít připravenou strategii, která zahrnuje tyto hlavní prvky:

  1. Publika a pravidla pro jejich tvorbu (mnoho napoví webová analytika)
  2. Vlastní sdělení

Publikum je skupina návštěvníků webu, kteří splňují kritéria pro zařazení do skupiny. V rámci remarketingové kampaně může být sestaveno několik publik, a to například podle míry angažovanosti, (ne)vykonaných akcí apod. Například může jít o tyto skupiny (model):

  • Lidé, kteří přišli z bannerové kampaně a na webu strávili více než 2 minuty nebo prohlédli více než 4 stránky.
  • Lidé, kteří přišli z bannerové kampaně a na webu strávili více než 2 minuty nebo prohlédli více než 4 stránky.
  • Lidé, kteří přidali zboží do košíku, ale nedokončili nákup.
  • Lidé, kteří si zobrazili sekvenci stránek Služby – Služba A – Kontaktní formulář a neodeslali poptávku odhlédnuto od zdroje návštěvy.
Dynamická remarketingová kreativa, která připomíná, že jste si vybírali telefon.
Dynamická remarketingová kreativa, která připomíná, že jste si vybírali telefon.

Sdělení může mít mnoho forem, společným jmenovatelem však je výzva k návratu nebo dokončení akce. Například je možné lidem, kteří si na e-shopu prohlíželi konkrétní produkty, zobrazit virtuální regál právě s danými výrobky – podobně jako v následujících kreativách.

Remarketing v multikanálové kampani

Remarketing se zdaleka neomezuje pouze na elektronické obchody nebo cestovní kanceláře. Prostor pro využití tohoto nástroje existuje všude tam, kde je zapotřebí připomenout potenciálním či skutečným zákazníkům nějakou informaci či výzvu.

Například automobilky mohou postupovat tak, že při uvedení nového modelu spustí multikanálovou online/offline kampaň a zapojí televizi, OOH reklamu, print, internet i rádio. Lidé, kteří se s reklamou někde setkají, pak mohou navštívit webové stránky, aby získali více informací. V tomto okamžiku jsou systémem označeni a v případě, že splní kritéria pro zařazení do nějakého publika (řekněme například, že stráví na produktové stránce více než 5 minut, prohlédne si video a zkusí si nakonfigurovat vlastní vůz, začne se mu zobrazovat remarketing s výzvou k zarezervování  termínu pro zkušební jízdu). Publik může být mnoho.

Díky možnostem pro geografické cílení bude reklama odkazovat na nejbližší autosalon z distribuční sítě. Takovým krokem může výrazně zvýšit šance, že daný uživatel skutečně nabídky využije a s vozem se přijde seznámit osobně.

Řekněte lidem, co děláte

Je zapotřebí, aby na stránkách, které využívají systém pro sbírání remarketingových publik, respektive cookies, bylo návštěvníkům oznámeno, že se tak děje.

Všeho moc škodí

Při plánování remarketingové strategie je nutné mít na paměti, že přílišná frekvence zobrazení sdělení uživateli může mít opačný efekt, než bylo původně zamýšleno. Samozřejmostí, jako u všech kampaní, je průběžná optimalizace a úprava kampaní dle průběžně získávaných dat.