ACCA

ACCA je zkratkou anglických slov Awareness, Comprehension, Conviction, Action. Česky: povědomí, porozumění, přesvědčení, akce. Jde o model ideálního chování zákazníků, který by marketér měl mít vždy na mysli. Jedině tak je totiž schopen připravit kvalitní sdělení, které povede k tomu, aby potenciální zákazník skutečně udělal to, o co zadavateli jde.


Související téma: model AIDA