AIDA: model vyvolání pozornosti

AIDA je zkratkou anglických slov Attention, Interest, Desire, Action – česky: pozornost, zájem, přání, akce. Termín souvisí i s pojmem ACCA, který je typický především pro online marketing.

Model AIDA má 4 fáze
Model AIDA má 4 fáze

Vyvolání pozornosti

Nejdříve potenciálního zákazníka z určitého segmentu zaujme například reklama nebo obal.

Zájem

Tato fáze je charakteristická bližším zkoumáním produktu nebo služby.

Přání

Fáze zájmu přechází do fáze přání. Rozhodující je, zda potenciální zákazník patří do skupiny efektivní koupěschopné poptávky.

Je skvělé, že se vám líbí toto auto. Škoda, že na něj však nemáte peníze…

Akce

Akce je poslední fází modelu AIDA. V závislosti na tom, jak dlouho trvaly předchozí fáze (zda se situace odehrála u regálu se sladkostmi v supermarketu nebo šlo o dlouhý výběr nové kytary) jde buď o standardní nebo impulzivní nákup.


Další informace o tématu AIDA: