Microsite pro Sancta Spinea Corona - Barokní Koruna

Barokní Koruna: marketing eventu nastartoval novou etapu

Sdružení Sancta Spinea Corona, spolek přátel Zlaté Koruny pořádá fantastické koncerty. Dlouho jim však chyběla online platforma, na které by členové mohli prezentovat svou práci a informovat o nadcházejících akcích. Proto jsem vytvořil brand a web Barokní Koruna.

Snímek webové stránky BarokníKoruna.cz
Snímek webové stránky BarokníKoruna.cz

Koncerty barokní hudby ve Zlaté Koruně

Jednoho podzimního odpoledne jsme se sešli s Markétou Královou a Kateřinou Zemanovou ze zlatokorunského sdružení Sancta Spinea Corona. Měly v plánu zorganizovat červnový koncert barokní hudby ve zlatokorunské katedrále. To je místo jako stvořené pro barokní hudbu. Byl naplánován program, zajištěni umělci. Úkol zněl: dát o akci vědět a to pokud možno co nejvíce lidem. Dosud řešilo sdružení propagaci formou word-of-mouth, kdy si o koncertech lidé říkají sami mezi sebou. Využívaným médiem byly také tištěné plakáty.

Známá a mimořádně cenná Zlatokorunská madona
Známá a mimořádně cenná Zlatokorunská madona

Úkol: vytvořit originální web

Ze schůzky jsme se rozcházeli s rozdělenými úkoly. Na mně bylo připravit název akce, zajistit doménu, vytvořit návrh struktury webu a stanovit požadavky na podklady a informační vstupy od ostatních. O tom, jak jsme postupovali, jsem mluvil také ve své přednášce pro studenty předmětu Marketingové aplikace FEK ZČU v Plzni.

Barokní Koruna… nebo?

Zpětně vypadá název Barokní Koruna jako to první, co mi přišlo na mysl, ale v úvahu přicházelo opravdu hodně možností. Nakonec se ale všichni shodli právě na tomhle jméně. Zaregistroval jsem tedy doménu a hosting u Forpsi.com (jsou také z jižních Čech, z Ktiše).

Požadavky na název

Název by měl být jasný, snadno zapamatovatelný a měl by vystihovat podstatu toho, co zaštiťuje. Věřím, že to všechno Barokní Koruna splňuje.

Co má web umět

Cílů webu bylo několik:

  1. Informovat o akci – koncertu barokní hudby, který se konal 16. června 2016
  2. Umožnit lidem zarezervovat si lístky
  3. Zprostředkovat kontakt na organizátory akce
  4. Dozvědět se informace o baroku a barokní hudbě tak, jak to jinde není snadno možné
Vstupenka na koncert obsahovala přímý link na mobilní web díky QR kódu
Vstupenka na koncert obsahovala přímý link na mobilní web díky QR kódu

Kombinace s offline i online komunikačními kanály

Kromě webu probíhala také komunikace na Twitteru a Facebooku. S pomocí Národního památkového ústavu se podařilo propagovat akci také pomocí odkazů na různých místech internetu (díky zpětným odkazům šlo v podstatě o inbound marketing). Protože se plakáty v minulosti osvědčily, v rozumné formě byly vytištěny a rozvěšeny i tentokrát.

Takhle vypadal vytištěný plakát, který vytvořila grafička Kateřina Zemanová
Takhle vypadal vytištěný plakát, který vytvořila grafička Kateřina Zemanová

Splnění cílů

Cíle se podařilo naplnit. Kostel byl zcela zaplněn a na vstupném se podařilo vybrat historicky nejvyšší částku.

Podařilo se nám zaplnit všechna místa až do posledního.
Podařilo se nám nakonec zaplnit všechna místa až do posledního.
Pohled na účinkující umělce
Pohled na účinkující umělce

Úprava a rozšíření webu pro dlouhodobé použití

Díky tomu, že se podařilo na červnové akci zaplnit celý kostel, rozhodlo se sdružení Sancta Spinea Corona zadat mi ještě další práci na webu: jeho transformaci na plnohodnotnou online platformu s dlouhodobým využitím. Web si můžete prohlédnout na adrese www.baroknikoruna.cz.