Marketing neziskových organizací bývá podceňován. Zcela neprávem.

Přednáška na univerzitě: Marketing neziskových organizací

10. března jsem v Plzni studentům Fakulty ekonomické ZČU přednášel na téma marketing neziskových organizací. Zde je přednáška a krátké zamyšlení nad tím, jak se v neziskovkách dá či nedá dělat marketing.

K neziskovému sektoru mám blízko

Jako student jsem pracoval na pozici ekonoma v plzeňském Techmania Science Center ↑.  Od konce roku 2016 spolupracuji jako marketingový poradce s neziskovou organizací Czech American TV ↑ a s marketingem pomáhám i ve spolku Sancta Spinea Corona (připravil jsem pro něj web Barokní Koruna). Neziskovky mám rád.

Přednáška, která mě bavila nejvíc v životě

Za svůj život jsem na akademické půdě přednášel nespočetněkrát. Poslední dobou to sice je jen několikrát do roka, ale o to víc se na to těším. Tohle páteční setkání však bylo výjimečné. Nevím, čím přesně to bylo, ale už když jsem vešel do přednáškového sálu, zmocnila se mě skvělá nálada. Studenti byli skvělí. Povídali si se mnou a byli aktivní. Nikoho jsem nemusel napomínat, aby si šel povědět co bude dělat o víkendu na chodbu. Dvě hodiny utekly jako voda. Mrzelo mě, že už je konec.

Při cvičení jsme navrhovali novou PR skládačku

Czech American TV dlouhodobě spolupracuje s akademickou sférou. My na Fakultě ekonomické ↑ (pořád tam ještě mám malou smlouvu jako externí pedagogický a výzkumný pracovník) se v rámci diplomových, bakalářských i semestrálních prací snažíme krok za krokem vylepšovat právě marketing této skvělé neziskovky. Během cvičení, které navazovalo na přednášku Marketing neziskových organizací jsme tedy mohli řešit jediné: praktické aplikace. Úkolem bylo pojmenovat chyby v tištěných materiálech a navrhnout nové, lepší.

Cvičení jsme využili pro návrh nové PR skládačky pro potřeby Czech-American TV
Cvičení jsme využili pro návrh nové PR skládačky pro potřeby Czech-American TV
Tak jako při reálných prezentacích, i my jsme použili striktní časomíru.
Tak jako při reálných prezentacích, i my jsme použili striktní časomíru.

Marketing neziskovek je podceňovaný

Říká se, že marketing neziskových organizací je 4x těžší, než “klasický” marketing. Jednak proto, že je třeba oslovit dárce a zaměřit se i na příjemce (pomoci), za druhé protože v neziskovkách chybí kvalifikovaní pracovníci a vůle používat sofistikovanější nástroje. Já si to nemyslím. Hodně se mi však líbil starší tweet Jana Řezáče.

Marketing se dělat... Musí. Pokud to člověk myslí vážně s čímkoli.
Marketing se dělat… Musí. Pokud to člověk myslí vážně s čímkoli.

Obrázek vydá za tisíc slov. Teorii jsme minimalizovali

Albert Einstein řekl, že pokud něčemu rozumíte, dokážete to jednoduše vysvětlit. Snažil jsem se proto studentům ukázat, jak jsme uchopili marketing lokálního eventu – koncertu barokní hudby ve Zlaté Koruně. Postupovali jsme systematicky od pojmenování produktu a hodnoty pro návštěvníka až po určení zásad komunikace a stanovení férové ceny. Teorie se dá dobře vyčíst z knížek (viz i poslední slidy v prezentaci). To nejzajímavější je praxe, která z teorie vychází. Studenty jsem také seznámil s teorií i praxí marketingových archetypů. Osobně je považuji za mimořádně důležité.

Osvědčené modely? AIDA a ACCA

Ačkoli jsme to s teorií nepřeháněli, nutné minimum jsme probrat museli. V tomto kontextu jsem zejména upozorňoval na nutnost zaujmout. Snažil jsem se to vysvětlit na příkladu Barokní Koruny.

Zásady modelů AIDA a ACCA by se podle mého názoru měly tesat do kamene.
Zásady modelů AIDA a ACCA by se podle mého názoru měly tesat do kamene.
Jak jsme se snažili vytvořit marketingový feel.
Jak jsme se snažili vytvořit marketingový feel.

Malou lokální akci jsem pro prezentaci zvolil z důvodu dobré představitelnosti. Člověk, který nikdy žádnou komunikační kampaň neřídil, si vše může představit mnohem reálněji.

Práce se studenty nabíjí. Fantasticky

Na univerzitu se vždycky rád vracím. Mám tam přátele na celý život. V Plzni jsem strávil 8 krásných let života. Za mnohé jsem tomu městu vděčný. A jestli něčeho v životě opravdu nelituji, je to podání přihlášky na Fakultu ekonomickou. Díky, alma mater!