Behaviorální segmentace zákazníků

Behaviorální segmentace

Behaviorální segmentace dělí zákazníky do skupin podle jejich znalosti, postoje, užívání či přístupu ke značce (produktu). Přístupů k segmentaci trhu je celá řada. Cíl však mají společný: co nejlépe klasifikovat […]

Bod zvratu: příklad, vzorec, graf a výpočet

Bod zvratu

Bod zvratu (anglicky Break-Even Point, někdy se mu říká i bod zlomu) je takový objem produkce, při které se celkové náklady vyrovnají s celkovými výnosy. Od tohoto bodu se ve […]

Co je brand (značka)?

Brand (značka)

Brand (česky značka) je jméno, název, znak, symbol, logo, design nebo jejich kombinace. Cílem brandu je identifikace produktu či služby a odlišení se od konkurence. Příklady značek:     Podívejte […]

Brand Substitution Test

Brand Substitution Test

Brand Substitution Test (test zaměnitelnosti značky) je užitečným nástrojem, který marketéři využívají v rámci positioningu. V zásadě jde o to, že když vezmeme jakoukoli marketingovou aktivitu spojenou s danou značkou a […]

Bannerová slepota

Bannerová slepota (anglicky banner blindness) je pojem, který reaguje na tendenci lidí surfujících na internetu ignorovat/nevidět/nevnímat bannerovou reklamu. Je to způsobeno tím, že se soustředí především na obsah, který primárně hledají. […]