BCG matice zasazuje produktové portfolio do kontextu růstu trhu a tržního podílu.

BCG matice: produkty v kontextu trhu a jeho růstu

BCG matice (Boston Consulting Group Matrix, nástroj vznikl v 60. letech) je užitečným nástrojem, který ukazuje pozici produktů z firemního portfolia. Využívá k tomu primárně dvou dimenzí:

  1. Relativní pozice na trhu (osa X): jak velký má daný produkt tržní podíl (vzhledem k trhu/vybrané konkurenci)
  2. Růst trhu (osa Y): jak rychle trh roste

BCG matice: příklady v praxi

Tento užitečný analytický nástroj se v praxi skvěle osvědčil. Každá firma, která dbá na marketing, může uvést svůj vlastní příklad. Základním principem je rozčlenění produktů do čtyř kvadrantů.

BCG matice má 4 kvadranty, které řadí produkty do jedné ze 4 fází jejich životního cyklu
BCG matice má 4 kvadranty, které řadí produkty do jedné ze 4 fází jejich životního cyklu. A-G = produkty, průměr kruhu = generované tržby/zisky.

Otazníky

Zde se v praxi nacházejí nové produkty, které jsou uvedeny na rychle rostoucí trhy. Typickým příkladem je český automobilový trh (více zde ↑ nebo zde ↑). Trh jako celek roste, ale uvede-li nějaká automobilka nový elektromobil, bude jeho tržní podíl na počátku velmi nízký. Také generované cash flow/zisk z prodávaných produktů bude v této fázi nízký. Takto to bylo na počátku např. s Teslou.

Hvězdy

Za hvězdy označujeme produkty, které se na trhu dobře ujaly a roste jejich podíl. Tempo růstu trhu je pořád solidní. Příkladem může být Red Bull ve fázi, kdy se o něm lidé více dozvěděli a začali jej více kupovat.

Dojné krávy

Tento kvadrant reprezentuje tržní stálice, které jsou u zákazníků oblíbené a generují velké obraty a zisky. Typickým příkladem z českého trhu může být Škoda Octavia. U tohoto vozu je také zajímavé, jak dokáže automobilka prodloužit jeho životní cyklus. Model, který by jinak byl výběhový/zrušen, dostává označení Octavia Tour a je nabízen jako levnější starší generace. Podobě to umí i Opel s řadou Astra, jejíž “výběhovou” řadu začne po uvedení nového modelu nazývat Astra Classic.

Bídní psi

Jako bídní psi jsou označovány produkty na trhu, který roste málo či vůbec a jejichž tržní podíly se zmenšují. Typickým příkladem mohou být smartphony Microsoft Lumia. Trh chytrých telefonů s operačním systémem Windows je na tom špatně, zdá se, že v podobné situaci se bohužel i nachází i celá řada Lumia.

Využití životních cyklů výrobků ze strategického pohledu

Spoléhá-li firma pouze na jeden výrobek a neřeší co dělat, až jeho životní cyklus skončí, může se dříve či později dostat do finančních problémů. Právě díky roztřídění portfolia do přehledné matice je možné připravit se na budoucnost a zisky generované hvězdami, respektive dojnými kravami, investovat do přípravy nových produktů. Potřeby lidí jsou totiž nekonečné.

BCG matice: přehledné video

Téma je přehledně vysvětleno i na tomto videu.

Nástroj, který využívám u svých klientů

Vždy, když tvoříme nový web, klient potřebuje marketingové poradenství nebo připravujeme online reklamní kampaň, zasazujeme produkty či služby právě do kontextu BCG matice. Díky tomu se klientům často otevřou nové obzory a uvědomí si, že to, co dosud dělali a vnímali spíše intuitivně, může být prezentováno jasně, přehledně a srozumitelně. Přesně to BCG matice dokáže.


Užitečné odkazy k tématu BCG matice: