Logomanuál definuje zásady pro správné užití loga. Díky tomu bude vždy vypadat dobře.

Cesta k novému logu (4): Logomanuál

Mohlo by se zdát, že když je logo hotové, už jej jen stačí poslat do světa (tedy začít používat) a je vystaráno. Není to tak docela pravda. Zcela klíčové totiž je, jak bude logo používáno. A právě to je logomanuál: seznam zásad (návod), jak s logem pracovat, aby přinášelo potřebné výsledky.


Každý řetěz je tak silný jako jeho nejslabší článek

Co naplat, že malíř namaluje krásný obraz, když ho na zeď pověsíme křivě a přitom ještě roztrhneme (no, i to může mít efekt – viz aukce Banksyho díla, ale to je jiná písnička). U loga zkrátka potřebujeme, aby dobře sloužilo, a proto je při jeho využívání potřeba dodržovat určitá pravidla. Ta se logo od loga liší. Jaké jsou základní přínosy logomanuálu?

  1.  Zajištění potřebné konzistence při komunikaci
  2. Jednoznačné určení použitých barev, kompozice a písem
  3. Prevence nehod, nedorozumění a špatné aplikace loga
  4. Návod, jak s logem pracovat a také inspirace + doporučení pro různé situace a případy
  5. Základ pro další rozvoj firemního designu
Ukázka povolené a nepovolené černobílé verze loga Čápátka. Verze zcela napravo je získána běžnou aplikací funkce "desaturace".
Ukázka povolené a nepovolené černobílé verze loga Čápátka. Verze zcela napravo je získána běžnou aplikací funkce “desaturace”.

Kdo potřebuje a využije logomanuál?

Každý, kdo to s užitím loga myslí vážně. Tvorbu logomanuálu doporučuji objednat ke každému logu. Nemusí jít o rozsáhlý dokument, mnohdy stačí jednoduché několikastránkové PDF, v němž jsou přehledně popsány jednotlivé varianty loga, barevné kombinace, použitá písma, minimální ochranná zóna, doporučené a zakázané použití. Cena zaplacená za logomanuál se bohatě vyplatí.

Inspirace pro další rozvoj

Obsah logomanuálu však může být mnohem širší. Když mi například přišla poptávka na tvorbu dílčího loga pro British Embassy in Prague, logomanuál obsahoval několik desítek stran a věnoval se aplikačním rovinám, které sahaly od vizitek až po velkoformátový tisk, doporučené barevné a tvarové kombinace apod. Pro řadu značek však stačí menší, základní logomanuál, jehož tvorba zdaleka nevyžaduje tolik práce jako logomanuály pro obrovské brandy.

Tvořím loga i logomanuály

Jsem marketingový konzultant a věnuji se tvorbě log na míru. Pracuji pro firmy i neziskové organizace. Máte-li zájem o nové logo, stačí mi jen dát vědět.

 

 


Další informace: