E-mailing

E-mailing či e-mailový marketing je formou marketingové komunikace, která používá pro oslovení zákazníků elektronickou poštu. Způsobů realizace je celá řada – od prostého posílání e-mailů přes webové rozhraní či poštovního klienta až po sofistikované kampaně například v prostředí Silverpop.

Důležité body pro e-mailing

  1. Legálnost získaných adres: Není možné posílat zprávy s obchodním sdělením jako tzv. nevyžádanou poštu/spam. Bohužel v praxi se často setkáváme s případy, kdy si obchodník v dobré víře koupí „prověřenou“ databázi kontaktů, na které pak rozesílá různé zprávy. Před tímto postupem varuji.
  2. Formulace obchodního sdělení: Nemá žádný smysl posílat reklamní sdělení lidem, kterých se vůbec netýká. Proto je nutné vždy pečlivě zvážit, co je cílem e-mailu, jak formulovat jeho obsah a jak ho přizpůsobit příjemci na míru.
  3. Technologie: Výše byly namátkou zmíněny některé způsoby rozesílky. Pro jednoduché e-mailové kampaně stačí například plugin Mail Poet ↑ pro WordPress, sofistikovanější je MailChimp ↑, první ligu hraje již uvedený Silverpop ↑ pracující s dynamickými a fantasticky personalizovanými kampaněmi. Na ovládání je však dost složitý.