E-commerce

E-commerce znamená prodej nebo nákup zboží či služeb ať již mezi podniky, domácnostmi, vládami a jinými veřejnými nebo soukromými subjekty, který je realizovaný pomocí počítačových sítí. Zboží a služby mohou […]

E-business

S rostoucím významem informačních a komunikačních technologií v oblasti podnikání vyvstala nutnost tuto problematiku teoreticky zachytit a popsat. Pravděpodobně jako první použila pojem e-business firma IBM. Následuje několik možných definic […]

E-mailing

E-mailing či e-mailový marketing je formou marketingové komunikace, která používá pro oslovení zákazníků elektronickou poštu. Způsobů realizace je celá řada – od prostého posílání e-mailů přes webové rozhraní či poštovního klienta až po sofistikované […]