Reklama: definice a její základní typy

Reklama je pojem, který mnozí lidé zaměňují s mnohem širším pojmem marketing. Definicí reklamy je celá řada, například:

Reklamou se rozumí jakákoli placená forma nepřímého představení a propagace zboží, služeb či myšlenek, zprostředkovaná zpravidla reklamní agenturou/specialistou na reklamu.

— Iveta Horáková

Reklama tvoří součást tzv. komunikačního mixu, kam kromě této kategorie patří ještě podpora prodeje, PR či osobní prodej.

Henry Ford kdysi řekl:

Vím, že vyhazuji polovinu rozpočtu na reklamu z okna. Jenomže nevím, která polovina to je.

Díky možnostem webové analytiky dnes tento výrok minimálně pro online reklamu neplatí.

Dělení reklamy podle produktu/značky

Dva základní druhy reklamy jsou:

  1. produktová (objektem komunikace je produkt/služba)
  2. institucionální (objektem komunikace je značka)

Dělení reklamy podle cíle

Podle základního cíle lze reklamu rozdělit do tří kategorií.

Informační reklama

Tato reklama má za cíl oslovit potenciálního zákazníka a říci mu: zde je náš produkt nebo služba a vyvolat u spotřebitele zájem. Nadnárodní/velké firmy nabízející produkty pro masy v takovém případě často sahají po nástrojích nadlinkové komunikace (ATL). Vynikajících výsledků lze dosáhnout i s podlinkovou komunikací (BTL) – například pomocí vhodně připravené bannerové kampaně.

Přesvědčovací reklama

Tento druh reklamy komunikuje k člověku, který již o produktu/službě ví. Cílem je prohloubit/rozvinout poptávku, často se používá ve fázi růstu a rané zralosti produktu. Pokud například hledá konkrétní možnosti jak produkt získat, je možné jej oslovit kvalitně připravenou PPC reklamou ve vyhledávání.

Připomínací reklama

Díky tomuto druhu reklamy potenciální zákazníci na produkt či službu nezapomenou. Klasickým příkladem je remarketing (taktika oslovení uživatele internetu, který na konkrétním webu nedokončil nějakou akci).


Další informace k tématu reklamy: