KPI (Key Performance Indicator) – klíčový indikátor výkonu

KPI je zkratkou anglických slov Key Performance Indicator. Jde o metriku, která monitoruje to, co je pro organizaci důležité a velmi úzce souvisí s jejím výkonem a zdravím. KPI se formulují v různých oblastech – např. může jít o značku, kampaň, obrat, zisk atd.

Klíčový ukazatel

Jako KPI má sloužit ukazatel, který je v souvislosti s danou aktivitou klíčový (key). U webu může jít například o počet odeslaných poptávek, počet lidí registrovaných k odběru newsletteru apod. Na vrcholu pyramidy by však měl být ukazatel, který má pro byznys největší vliv a dá se převést na peníze. Další příklady KPI:

  • získání nového zákazníka
  • zvýšení ziskovosti produktu o 15 %
  • snížení nákladů na získání zákazníka o 50 %
  • vytvoření povědomí o produktu u 650.000 lidí v daném segmentu

Správné nastavení KPI

U indikátoru výkonu vše stojí a padá s jeho správným nastavením. Co je platné, že e-shop má měsíční návštěvnost 10.000 lidí, když nákup dokončí pouze 4 lidé a celková tržba je 4.000,- Kč? Návštěvnost je sice důležitá, ale samotný počet návštěvníků rozhodně neznamená podnikatelský úspěch. Lépe si v porovnání s předchozím e-shopem povede například ten, který má návštěvnost pouze 1.000 lidí, ale z nich dokončí nákup 40 a každý utratí 15.000,- Kč. A to má desetinovou návštěvnost.


Více informací o KPI: