Segment (zákaznický segment) a segmentace

Segment je skupina zákazníků, které má smysl chápat jako určitý celek. Existují tři základní požadavky na segment:

  1. Dostatečná velikost: tato podmínka musí být splněna, aby se vyplatilo na segment cílit
  2. Vnitřní homogenita: zákazníci v segmentu by měli mít alespoň rámcově stejné charakteristiky
  3. Stálost v čase: třetí základní podmínkou pro práci se segmentem je minimální potřebná stálost v čase

Formy segmentace

Segmentovat lze na základě různých kritérií, například:

  • demografie (věk, pohlaví, velikost rodiny, etnická příslušnost, …)
  • geografie (kontinenty, regiony, země, kraje, města, …)
  • psychografická kritéria (introverti, extroverti, ambiciózní, …)
  • socioekonomická kritéria (příslušnost k různým třídám – dělnické profese, střední třída, špičkoví manažeři atd.)

Proces segmentace

Segmentace se provádí jako první ze série kroků segmentace – targeting – positioning. Má tři základní fáze:

  1. Průzkum: zjištění situace, trendů, možností, sběr dat a informací
  2. Analytika: vyhodnocení
  3. Profilování: finální charakteristika segmentů a propojení všech získaných dat
Segmentace předchází zacílení a positioningu
Segmentace předchází marketingovému zacílení a positioningu

Další informace o tématu segmentace: