Co je marketing?

Marketing (definice, výklad)

Marketing je možné definovat mnoha způsoby, toto jsou pouze nepočetné příklady:

Společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot.

 — Philip Kotler (světový guru marketingu)

Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace.

— Jaroslav Světlík (významná osobnost českého marketingu)

  • Snaha nalézt rovnováhu mezi zájmy zákazníka a podnikatelského subjektu.
  • Integrovaný komplex činností, který vychází z pochopení problémů zákazníků a jejichž řešení nabízí.
  • Proces, v němž jednotlivci a skupiny získávají prostřednictvím tvorby a směny hodnot a produktů to, co požadují.

— vše in Boučková a kol., 2003, s. 3

Cesta k win-win řešení

Podle mého názoru je marketing přístup, který umožňuje dodat zákazníkovi to, co potřebuje tak, aby výsledek byl přínosný pro obě strany při respektování pravidel správného a odpovědného chování.

Proč přidávám dovětek “při respektování pravidel správného chování”? Protože věřím, že dobrý marketing se dá dělat pouze s dobrým produktem a s dobrým úmyslem. Stav, kdy se prodají tisíce (miliony?) zdravotně závadných lízátek z Číny, lze sice z čistě finančního hlediska považovat za úspěch, nicméně z hlediska etického je to závažný problém.


Co je marketing? Philip Kotler

Nadsázka? Vlastně nikoli. Americký profesor marketingu Philip Kotler již několik desítek let aktualizuje a modernizuje texty knihy, na které spolupracuje s K. L. Kellerem. Jmenuje se Marketing Management. Já vlastním současnou nejnovější verzi (r. 2016, 15th Edition). Vskutku lze říci, že tahle kniha je “biblí marketingu”. Každému, kdo se chce s marketingem seznámit, doporučuji jakékoli vydání této publikace. Samozřejmě zdaleka není na trhu jediná a existuje celá řada dalších skvělých knih. Ale kolem málokteré vznikne takováto aureola. Je to oborový etalon.

Pravděpodobně nejlepší odpověď na otázku "Co je marketing" najdeme pravděpodobně v této slavné knize.
Pravděpodobně nejlepší odpověď na otázku “Co je marketing” najdeme pravděpodobně v této slavné knize.

Využijte marketing k dosažení svých cílů

Marketing má úžasnou moc. Moc pomáhat lidem, kteří chtějí něčeho dosáhnout to uskutečnit. Sebelepší myšlenka či produkt mají velkou šanci neuspět, pokud za nimi není alespoň trochu solidní marketing. Marketing zdaleka není jen reklama – ta je dokonce jen jeho malou podmnožinou (a lidé si to často pletou). Pro mě jako marketingového konzultanta znamená marketing poslání. S jeho pomocí pomáhám skvělým projektům, firmám i živnostníkům dělat to, co je baví a přitom dosahovat zisků, které si přejí. Rád pomohu i vám. Dejte mi vědět.