Obal: ochrana, propagace a přeprava produktu

Obal slouží k ochraně, propagaci, přepravě a/nebo identifikaci produktu. Pojetí obalu se může zásadně lišit od plastového sáčku až po dřevěnou bednu. Obaly jsou primární (obsahují vlastní produkt), sekundární (obsahují více primárních obalů) nebo terciární (obsahují více sekundárních).

Po příštím nákupu se podívejte do košíku a zeptejte se: proč jsem si právě koupil/a to, co jsem si koupil/a? Byl to impulsivní nákup, nebo jste to opravdu potřebovali? Obal možná hrál větší roli, než jste si mysleli (pro více informací viz AIDA).

Příklady obalů podobných produktů - tuňákových konzerv
Příklady obalů podobných produktů – tuňákových konzerv. Vidíme primární a sekundární obaly.

Další zdroje informací: