Daniel Kahneman: Myšlení rychlé a pomalé

Myšlení rychlé a pomalé: přizpůsobte marketingovou komunikaci lidem

Je možné věřit intuici a proč i odborníci často dělají chyby v úsudcích? Daniel Kahneman je prvním psychologem, který získal Nobelovu cenu za ekonomii. Na základě dlouholetého výzkumu, který prováděl se svým kolegou Amosem Tverskym, napsal knihu, která je v mnoha ohledech milníkem.

Je to přelomová kniha v oboru sociálního myšlení, patří do stejné ligy jako Bohatství národů Adama Smithe nebo Výklad snů Sigmunda Freuda.

– Nassim Nicholas Taleb, autor knihy Černá labuť

Poznatky 100 % využitelné v marketingové praxi

Na více než 500 stranách autor prezentuje své praktické poznatky. Ty vycházejí z provedených pozorování, studií a experimentů. Tato kniha otevírá obrovský potenciál všem, kdo jakýmkoli způsobem přicházejí do styku s marketingem nejen na nabídkové, ale i poptávkové straně trhu.

Zákazníci, poznejte, když s vámi chtějí manipulovat

Po přečtení této knihy se mnohým lidem otevřou oči. Uvidí, kde všude se jimi snaží (nejen) prodejci či firmy více či méně manipulovat. Dokáží odhalit, kdy se stávají cílem nekalých praktik a kdy informace vydávané jako “neprůstřelné” a důvěryhodné jsou ve skutečnosti pravým opakem. Bohužel není klišé, když napíšeme, že právě v dnešní době je to potřeba víc než kdy jindy. I v kontextu politiky.

Prodejci, dostáváte do ruky bibli psychologie komunikace

Kniha je mimořádně cenná i pro druhou, nabídkovou stranu trhu. Na téměř neuvěřitelně dlouhé řadě příkladů autor ukazuje, jakým způsobem lze uchopit komunikační proces tak, aby výsledek byl co nejlepší. Podobně jako v případě využití archetypů (viz i knihu Hrdina nebo psanec), také tato kniha poslouží jako účinný střelný prach pro posunutí marketingové komunikace na novou úroveň.


Kahneman, D.: Myšlení rychlé a pomalé. Brno: Jan Melvil Publishing, 2012. ISBN: 978-80-87270-42-4


Související témata: