Myšlenková mapa (mindmap)

Myšlenková mapa (mind map)

Myšlenková mapa je nástroj, který umožňuje přehledně zachytit a znázornit schéma libovolného tématu či problému. Používá se pro zachycení nápadů, vztahů či struktur. Myšlenková mapa je univerzálním a neocenitelným pomocníkem prakticky v jakémkoli oboru – od marketingu až po lékařství.


Návod na tvorbu myšlenkové mapy

Ve středu myšlenkové mapy je jádro tématu. Jako například zde – myšlenková mapa, kterou jsem v únoru 2018 jen rychle načáral na téma behaviorální segmentace. Co vlastně zachycuje? Klíčová slova, která lidé hledají v souvislosti s tématem “behaviorální segmentace”.

Příklad myšlenkové mapy - téma behaviorální segmentace
Příklad myšlenkové mapy – téma behaviorální segmentace

Jak tedy tvořit myšlenkovou mapu?

  1. Začněte centrálním tématem
  2. Téma rozviňte – říkejte si, co s ním souvisí. Jakmile vás něco napadne, začleňte to do struktury
  3. V každém dalším kroku můžete rozvádět již rozvinuté a dostávat se tak na hlubší a hlubší úroveň

Alternativní přístup: můžete také postupovat tak, že si na papír budete psát do bublin různá slova, která vás napadnou a struktura se vyjeví sama tím, jak je budete propojovat a dál rozvíjet.

Příklad myšlenkové mapy

Toto je příklad úvodní myšlenkové mapy bakalářské práce mé studentky K. Mattasové z roku 2016. Je vidět zajímavé a pečlivé kreativní zpracování. Tato mapa nám posloužila jako odrazový můstek pro další práci. Řadu věcí jsme pak ještě upravili a změnili, nicméně tvorba myšlenkové mapy tento proces výrazně usnadnila. Dáme-li tématu strukturu, tj. rozdělíme-li například tvorbu práce na řadu dílčích kroků/částí, vše je hned mnohem snazší a přehlednější.

Ukázka myšlenkové mapy
Ukázka myšlenkové mapy (K. Mattasová, 2016)
Struktura nového webu FloridaImmigrationAtty.com
Struktura nového webu mého klienta z USA (FloridaImmigrationAtty.com)

 

Nástroje na tvorbu myšlenkových map

Myšlenkové mapy lze tvořit ručně, pomocí tužky a papíru, fixů, pastelek apod. Existují i elektronické nástroje, jako např. software XMIND, který je v základní verzi zdarma.

logo software na tvorbu myšlenkových map XMIND
logo software na tvorbu myšlenkových map XMIND

 


Další užitečné zdroje informací:

  • Program na tvorbu myšlenkových map XMIND ↑ (zdarma)
  • Mobilní aplikace miMind ↑ (Android)
  • Pěkný návod na myšlenkové mapy od Reného Nekudy ↑