Vše nejlepší studentům marketingu do nového akademického roku!

Zpráva pro studenty (nejen) marketingu

Tento blog čtou nejen lidé z firem, podnikatelé či zástupci neziskových organizací. Skupinou, která tvoří přibližně čtvrtinovou návštěvnost, jsou studenti (zejména) vysokých škol. Protože právě v těchto dnech na řadě z nich začíná nový akademický rok, rád bych Vám všem, milí přátelé, kteří studujete tu fantastickou disciplínu – marketing – popřál mnoho radosti a úspěchů při studiu.


Pořád mám v živé paměti, jak vypadala moje úplně první přednáška na vysoké škole. Rád na všechna ta léta vzpomínám. Dodnes se na univerzitu vracím, tentokrát už jako přednášející z praxe, vedoucí bakalářských/diplomových prací či jako člen státnicových komisí. Je to pro mě velká čest.

Ještě jednou tedy přeji vše dobré a až se jednou budete na svá léta ohlížet zpět, ať nemusíte litovat, že jste tenkrát nestrávili více času studiem 🙂

Jan Petrtyl

PS: Pokud máte tu možnost, určitě se přihlašte ke studiu v zahraničí a vyjeďte na semestr či dva ven!