CPM - platba za tisíc zobrazení reklamy

CPM (Cost per Mille)

CPM je zkratkou slov Cost per Mille, česky cena za tisíc (v tomto kontextu zobrazení reklamy). Model CPM je v podstatě analogií modelu CPV (Cost per View), pouze je CPV vynásobeno tisícem. Podstatou fungování tohoto modelu platby za internetovou reklamu je tedy platba za počet zhlédnutí.

Kde se CPM používá?

Existuje také “konkurenční” model, který využívá cenu/platbu za proklik (může to být např. PPC bannerová reklama). Google AdWords umožňuje vybrat si, zda inzerent chce využít CPC či CPM. Např. Adform však primárně využívá model CPM (pozor na viditelná a neviditelná zobrazení, pokud návštěvník webu sice vidí stránku, ale nedostal se k reklamě!). Také na Facebooku lze u sponzorovaného obsahu nastavit platbu za určitý počet zhlédnutí.

Určení, který model je pro danou kampaň výhodnější, je možné podle nasbíraných průběžných dat, popř. na základě kvalifikovaných odhadů.


Další informace související s CPC: