Tři pilíře komunikace podle Aristotela

Tři pilíře účinné komunikace podle Aristotela

Určitě znáte někoho, kdo umí skvěle přednášet. Někoho, kdo umí jednoduše vysvětlit i složité věci.  Koho je radost poslouchat. Je přesvědčivý, umí zaujmout a jeho projev se opírá o řadu faktů. Již ve starověku pojmenoval Aristoteles tři pilíře, které podpírají účinnou a kvalitní komunikaci. Tady jsou.

Ethos: důvěryhodnost

Důvěryhodnost jako kategorie postihuje důvody, proč by vám měl někdo druhý věřit. U zavedených profesionálů jsou to výsledky jejich předchozí práce, renomé, dobré jméno, pověst, která je předchází, osvědčení, diplomy, certifikáty a celá řada dalších aspektů.

Z pohledu marketingové komunikace důvěryhodnost zvyšuje systematicky budovaná značka, kvalitní logo, sladěná písma, propracovaný grafický styl a celkově profesionální dojem z toho, co člověk na první (i druhý) pohled vidí.

Slovník cizích slov ↑ doslova vykládá pojem ethos jako kvalitu charakteru člověka.

Logos: důkazy a data

Logos klade důraz na fakta, logiku, selský rozum. Bývalý předseda Českého statistického úřadu Jan Fischer jednou řekl:

Kdo nemluví v číslech, neví, o čem mluví.

Logos je právě o tomhle. Je však důležité zvolit správnou míru a s obsahem tvrdých dat to nepřehnat. Mějte na paměti, že logos je pouze jedním ze tří základních pilířů, nikoli pilířem jediným.

Pathos: příběhy a cit

Důležitou součástí triády je pathos. Jeho úkolem je vzbudit emoce, apelovat na city. V celých lidských dějinách mají neobyčejnou sílu příběhy. Jejich role je mimořádně silná. Jsou-li vyprávěny správně a poutavě, lidé je touží poslouchat. Samostatnou kapitolou jsou pak věky přetrvávající archetypy, které nacházejí mimořádně efektivní využití i v marketingu.

V jakém poměru složky míchat

To je důležitá otázka. Podívejme se na příklad z prezentací TED ↑, konkrétně na tu od Bryana Stevensona. Gallo Carmine (autor knížky Mluv jako TED) si dal tu práci a 4.057 slov, z nichž byla složena, zařadil právě do jedné ze tří kategorií. Výsledek? 65 % pathos, 25 % logos a 10 % ethos.

Univerzální pravidlo

Rozhodně netvrdím, že výše uvedený poměr je jediný správný. Beze zbytku však platí, že pro dosažení úspěchu je nutné s třemi Aristotelovými pilíři účinné komunikace pracovat a nezapomínat ani na jednu z nich. Vždy vycházejme z toho, kdo má být příjemcem našeho sdělení a jaký je náš cíl. A zkusme použít z každého pilíře něco.

Ukázka z mé praxe

Tady je příklad z mé přednášky na téma Marketing neziskových organizací, kterou jsem měl na ZČU v Plzni. Slova jsem přesně nepočítal, ale myslím, že většinu z přednášky tvořil právě příběh.


Další informace o tomto tématu: