virální marketing

Virální marketing

Virální marketing znamená využití internetu ke (spontánnímu, masovému) šíření zprávy/obsahu způsobem word-of-mouth. Efektem je podpora ostatních marketingových aktivit a dosažení stanovených marketingových cílů.

V souvislosti s virálním marketingem někdy zaznívají i spojení buzz marketing či virový marketing.


Jak vytvořit virální obsah

Jak píší Akpinar a Berger, virální marketing funguje nejlépe s využitím emocionálních apelů. Často jde o vtipná sdělení, legrácky apod. Virální (reklamní) sdělení však mohou pracovat i s dramatem, náladou, hudbou či šokem. Jsou navrhovány tak, aby jejich potenciál pro sdílení byl maximální.

Daniel Beulah na blogu MarketingSherpa ↑ formuluje tyto důležité body, které by měly být pro úspěch virální kampaně splněny:

  1. Musíte vědět, na koho se zaměřit (koho oslovit)
  2. Výborný obsah
  3. Načasování

Selže-li jedna část, selže celá kampaň.

Jen 15 % virálních kampaní splní cíle

Jak zmiňuje i web MediaGuru s odkazem na studii Jupiter Research (zmiňujeji i eMarketer), pouze 15 % virálních kampaní splnilo své cíle. Ačkoli jde o poněkud starší výzkum (rok 2006), velmi nízké číslo je výmluvné. Vytvořit kampaň s tím, že bude “virálně úspěšná” bývá skutečný oříšek. Věci, které už jednou fungovaly, znovu fungovat nemusí, neexistuje jednoduchá obecně platná poučka (ačkoli někdy zadavatelé razí teorii “dejte tam koťátko a bude to fungovat).

Jaké cíle má virální marketing?

Samotné sdílení a šíření zprávy jako takové není primárním cílem. Výše uvedený výzkum uvádí toto:

  • 71 % marketérů očekává zvýšení povědomí o značce
  • 50 % chce díky virálním kampaním zvýšit prodeje online
  • 44 % doufá ve zvýšení offline prodejů

Rozdíly mezi B2B a B2C

eMarketer říká, že marketéři, kteří cílí na spotřební trhy (B2C), ocení především sdílení na sociálních sítích. B2B marketéři pak považují za relevantní spíše zmínky v médiích či na blozích.

Úspěšné taktiky virálního marketingu (zdroj: eMarketer.com)
Úspěšné taktiky virálního marketingu (zdroj: eMarketer.com)

Příklady nejúspěšnějších kampaní

Mimořádně úspěšnou virální kampaní byla Ice Bucket Challenge (Kbelíková výzva ↑). Rozšířila se po celém světě.

Podívejte se také na 7 nejlepších virálních reklam ↑ (MJournal.cz).


Další zdroje informací: