SMART (pravidlo pro stanovení cílů)

SMART je zkratkou anglických slov specific, measurable, achieveable, relevant time-bounded (shodou okolností smart znamená v angličtině chytrý, inteligentní. Česky lze výše uvedené výrazy přeložit jako:

  • specifický,
  • měřitelný,
  • dosažitelný,
  • relevantní a
  • časově vymezený.

Firmy/organizace a podle mých zkušeností i mí studenti marketingu ve svých seminárních i absolventských pracích při stanovování cílů často chybují. Buď cíle nejsou stanoveny vůbec, nebo špatně.

Správně nastavený cíl je SMART.
Správně nastavený cíl je SMART.

Příklad správně nastaveného cíle

Ukažme si aplikaci na příkladu konzultační firmy, která působí v odvětví energetického hodnocení budov:

V následujícím kvartále získáme alespoň 15 klientů, kteří chtějí postavit pasivní dům a pomůžeme jim získat dotaci z programu Nová zelená úsporám tak, že pro ně zpracujeme optimalizační výpočet a energetický posudek.

Proč je výše uvedený cíl SMART?

  • je stanoveno kdy (time-bounded),
  • je stanoven konkrétní počet (specific),
  • cíl je relevantní (zde se např. jihočeská firma INKAPO specializuje na energetické výpočty pro pasivní domy),
  • 15 klientů je pro kvartál ambiciózní, ale dosažitelný cíl (achieveable),
  • cíl jde měřit.

Cíle v marketingu

Myslím, že to byl Peter Drucker ↑, kdo řekl:

Co není možné měřit, to není možné řídit.

Henry Ford v souvislosti s reklamou říkal:

Vím, že polovinu rozpočtu na reklamu vyhazuji z okna. Jenomže nevím, která půlka to je.

Díky webové analytice je to možné říci docela přesně, tedy alespoň v online marketingu. Vždy, když navrhuji kampaň, stanovujeme s klientem cíle podle metodiky SMART. Ať už jde o reklamu ve vyhledávání či bannerovou reklamu. Rozhodně nejde jen o CTR, cenu prokliku apod., ale zejména o konverze. Cíle je vhodné stanovovat i pro SEO a samozřejmě i pro UX (to zejména ve fázi tvorby webu). Celá problematika stanovování cílů úzce souvisí s KPI – klíčovými ukazateli výkonnosti.


Další zdroje informací související s pravidlem SMART: