EBIT je zkratkou pro zisk před daní a odečtením úroků

EBIT – zisk před daní a úroky

EBIT (Earnings Before Interest and Tax) je označení pro zisk před odečtením úroků a zdaněním.

Jde tedy o hrubý zisk + úroky. O co se snaží kvalitní marketing? Aby zisk byl co nejvyšší a jeho dosažení férové a poctivé.


Já jsem marketingový konzultant, který pomáhá firmám, živnostníkům i neziskovkám růst.