FMCG – rychloobrátkové zboží pro spotřebitele

FMCG je zkratkou anglických slov Fast-Moving Consumer Goods, čili rychloobrátkové zboží pro spotřebitele. Řadíme sem například tyto kategorie:

  • potraviny, nápoje,
  • kosmetika, hygienické a drogistické zboží,
  • některá spotřební elektronika

Výrobky ve skupině FMCG mají společné to, že se nakupují často a v podstatě pravidelně. Také se rychle spotřebují. Pro marketéry je firma patřící do FMCG velmi často zajímavý a chtěný klient. Pro spoustu agentur je klient z této kategorie klientem snů a perou se o něj. Pokud jde vše dobře, marketing pro firmy produkující FMCG zboží se dělá dlouhodobě a je to lukrativní zakázka.

Příklady obalů podobných produktů - tuňákových konzerv
Typický zástupce kategorie FMCG – tuňákové konzervy s různými obaly

Další informace o FMCG: