CTR – míra prokliku

CTR (zkratka slov Click Through Rate) je ukazatelem, který hodnotí úspěšnost nějakého prvku (PPC reklamy ve vyhledávání, bannerové reklamy, objektu na stránkách atd.). Počítá se podle jednoduchého vzorce:

CTR [%] = počet kliknutí / počet zobrazení reklamy * 100

Čím vyšší míra prokliku, tím lépe. Nejde o ukazatel nejdůležitější (viz téma KPI), ale například ve výkonnostním marketingu hraje opravdu důležitou roli.

Jaká CTR je “dobrá” v jakém oboru?

Našel jsem docela zajímavé statistiky od WordStreamu. CTR prezentují po jednotlivých odvětvích. Zkoumaný vzorek je docela velký. Pozor: průměr určitě neznamená dobrý výsledek. Ale pro alespoň základní hodnocení jsou lepší nějaké než žádné benchmarkové údaje. Pro mě osobně je jakákoli reklama s CTR menším než 3,5 % horkým kandidátem na optimalizaci. A například mezi systém AdWords a Sklik bývají u těch samých inzerátů velké rozdíly.

Průměrná míra prokliku (CTR) u reklam ve vyhledávání a bannerů v síti GDN podle WordStream
Průměrná míra prokliku (CTR) u reklam ve vyhledávání a bannerů v síti GDN podle WordStream

Další zdroje informací k tématu CTR: