Marketingový archetyp pečovatel

Pečovatel (marketingový archetyp)

Pečovatel (anglicky caregiver) je marketingový archetyp, který pohání soucit, velkorysost a touha pomáhat ostatním. Jiné názvy pro tento archetyp jsou opatrovník, altruista, světec, rodič, pomocník nebo zastánce. V reálném světě je reprezentován osobnostmi typu Lady Diany či Matky Terezy. Ve světě marketingu značkami jako Dove, Unicef, Johnson & Johnson nebo Člověk v tísni. Policisté, lékaři – i to jsou Pečovatelé.

Pro Pečovatele je na prvním místě pomáhat ostatním. Je pro něj důležitější doložit péči skutky, než prázdnými slovy.

Starost o ostatní

Hlavní touhou Pečovatele je chránit lidi před újmou, jeho cílem je pomáhat jim. Obává se sobectví a nevděku. Strategií Pečovatele je dělat něco pro ostatní, jeho velkým darem je soucit a velkorysost. Může padnout do léčky sebeobětování či ovládání ostatních.

Archetyp Pečovatel se často využívá v souvislosti se vzděláním a péčí o děti
Archetyp Pečovatel se často využívá v souvislosti se vzděláním a péčí o děti

Marketing Pečovatele

Tento archetyp je vhodný pro značku, pokud produkty slouží rodinám, mají souvislost s jídlem (například polévky, pečivo), souvisejí se zdravotnictvím, vzděláním či dokonce politikou. Dalšími příklady vhodných oblastí mohou být neziskové a charitativní organizace, popřípadě organizace, které pomáhají lidem být v kontaktu s ostatními či se o ně (nebo sebe sama) starat.


Další informace: