Sociální média: termín v marketingovém slovníku na MarketingMind.cz

Sociální média (sítě)

Sociální média (často se jim říká sociální sítě) jsou online služby, které umožňují jednotlivým uživatelům být v kontaktu a tvořit obsah. Anglicky bývají někdy označovány jako tzv. Social Networking Services.

Důležitými hráči jsou dnes například Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube. Z bývalých velkých jmen můžeme zmínit MySpace, Friendster, Unister či u nás populární Spolužáci.

Sociální média využívá obrovský počet lidí a zejména mladší generace (někdy označována jako Digital Natives). Provozovatelé služeb mají díky velmi pokročilé analytice perfektní přehled o chování a preferencích jednotlivých uživatelů. Data prodávají inzerentům, kteří mohou efektivně zacílit reklamní kampaně a následně tyto lidi oslovit.


Jako takový už pojem “sociální” v dnešní době bohužel ztrácí význam. Toto adjektivum se používá v nesčetných spojeních: sociální služby, spravedlnost, zařízení, dávky apod.