SWOT analýza: příklady a komplexní vysvětlení

SWOT analýza

SWOT analýza je marketingovým nástrojem, který má strategický význam. Je výstupem komplexní analýzy prostředí – vnitřního i vnějšího. Komplexní a přehledné zhodnocení (firemních) silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. […]

Sociální média: termín v marketingovém slovníku na MarketingMind.cz

Sociální média (sítě)

Sociální média (často se jim říká sociální sítě) jsou online služby, které umožňují jednotlivým uživatelům být v kontaktu a tvořit obsah. Anglicky bývají někdy označovány jako tzv. Social Networking Services. […]

SMART (pravidlo pro stanovení cílů)

SMART je zkratkou anglických slov specific, measurable, achieveable, relevant a time-bounded (shodou okolností smart znamená v angličtině chytrý, inteligentní) . Česky lze výše uvedené výrazy přeložit jako: specifický, měřitelný, dosažitelný, relevantní a časově vymezený. Firmy/organizace a […]

Sklik: reklamní systém od Seznam.cz

Sklik je reklamním programem, který umožňuje zadavatelům reklamy oslovit potenciální zákazníky reklamou ve vyhledávání, bannerovou reklamou, nebo kontextovou textovou reklamou na webu a v síti Seznam.cz. Reklamy může registrovaný uživatel tvořit a […]