Nová budova FEK ZČU v Plzni

Státnice na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni

Minulý týden, 1. a 2. června, jsem se jako člen státní komise zúčastnil závěrečných zkoušek na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni ↑, mé alma mater. Studenti oboru Podniková ekonomika a management touto poslední zkouškou končili svá studia. Nejdříve prezentovali a obhajovali své diplomové práce, následovaly otázky z okruhů Podniková ekonomika a management a Marketing. Mou specializací v komisi byl právě marketing, nicméně obě disciplíny se vzájemně prolínají.

Milé setkání s kolegy i studenty

Státní závěrečné zkoušky byly vítanou příležitostí, jak opět vidět kolegy z katedry i přátele z jiných pracovišť. Předsedou komise byl vážený host, doc. Řehoř z Ekonomické fakulty JČU v Českých Budějovicích.

Doc. Řehoř - specialista na management a doc. Eger - specialista na marketing
Doc. Řehoř – specialista na management a doc. Eger – specialista na marketing

Na univerzitu se vždy rád vracím. Ať jako vedoucí diplomových a bakalářských prací, tak jako přednášející v různých předmětech. Mezi má oblíbená témata patří i  aplikace marketingu v neziskovém sektoru. Mou poslední přednášku si můžete prohlédnout zde.

Náměstí v Plzni
Náměstí v Plzni – jedno z nejkrásnějších v celé republice