CPC je náklad spojený s jedním kliknutím na reklamu

CPC – Cost per Click (cena za proklik)

CPC je zkratkou anglických slov Cost Per Click, česky cena za proklik. Tato zkratka se používá zejména v souvislosti s online reklamou – ať ve vyhledávání, bannerovou či remarketingem. Velmi úzce souvisí s reklamním modelem PPC (tj. s reklamou, kde se platí za proklik, nikoli za zobrazení). Rozdíl mezi pojmy PPC a CPC je tedy v tom, že PPC je princip fungování, CPC pak náklad na jedno kliknutí.

CPC: Kolik stojí jedno kliknutí

Ukažme si význam hodnoty CPC na jednoduchém příkladu (jde pouze o modelové hodnoty). Představte si, že máte elektronický obchod s krmivem pro psy:

  • CPC = 9,75 Kč
  • míra konverze e-shopu = 2,5 %
  • zisk na 1 prodané balení krmiva bez PPC reklamy = 520,- Kč

Je v tomto případě PPC reklama s daným parametrem výhodná? Aby se prodalo 1 krmení, musí 40 lidí kliknout na reklamu. Náklady spojené s těmito návštěvami jsou:

40 x 9,75 = 390,- Kč

Rozdíl mezi nákladem na prodej a původním ziskem činí:

520 – 390 = 130,- Kč

A to je i zisk na 1 prodané krmivo (bez nákladů započtených na sestavení a optimalizaci reklamní kampaně).

PPC reklama? Musí být zisková

PPC reklama dokáže být velmi efektivní. Umožňuje totiž oslovit zákazníka přímo během procesu vyhledávání vašeho produktu. Kampaň je však důležité průběžně optimalizovat tak, aby její výkon byl co nejvyšší – a byly splněny zadané KPI (klíčové metriky výkonu). Máte-li zájem o efektivní reklamu na internetu, dejte mi vědět. Mám zkušenosti s řízením kampaní s objemy v řádu stovek tisíc Kč měsíčně.

Průměrná cena za proklik na relativně vysoce konkurenčním trhu
Průměrná cena za proklik na relativně vysoce konkurenčním trhu
Metrika konverze po kliknutí je jednou z nejdlůležitějších
Metrika konverze po kliknutí je jednou z nejdůležitějších

Další informace o tématu CPC: