Targeting: zacílení v marketingu

Targeting je proces, během kterého dochází k výběru tržních segmentů. Tyto segmenty se pak organizace snaží oslovit pomocí různých komunikačních kanálů včetně reklamy. Pro odlišení se od konkurence je zapotřebí správně provést i tzv. positioning, tj. vymezení konkurenční pozice.

Targeting navazuje na proces segmentace a předchází procesu positioningu
Targeting navazuje na proces segmentace a předchází procesu positioningu

Další informace k targetingu: