UX – uživatelská zkušenost

UX (anglicky User Experience) v překladu znamená uživatelská zkušenost. Jaká je v ČR pravděpodobně hlavní používaná definice?

UX je sada technik a metod, které lze použít pro návrh nějakého konkrétního uživatelského rozhraní. Je jedno zda webové stránky či aplikace.

— Asociace UX

UX odpovídá na otázku “Jak udělat web, aby dělal to, co má.”

Čtyři pilíře UX

Uživatelská zkušenost stojí na čtyřech pilířích. Jsou jimi:

  1. Uživatelský výzkum (co by lidé na webu chtěli, očekávali apod.)
  2. Interakční design (drátěné modely, návrh konkrétních stránek)
  3. Informační architektura (informační struktura webu – co se kde nachází)
  4. Vizuální design (všimněte si, že vlastní design je až na posledním místě)

Hlavní cíl: skvěle navržený výsledek, který funguje bez překážek

Každý, kdo má web, chce, aby dobře fungoval. Aby na něm lidé našli to, co hledají, a když to najdou, aby se ozvali, že to chtějí (udělali konverzi). Je to podobné jako v případě Gibsonovy affordance. Když se chcete napít z hrnku, vezmete jej za ouško. Analogie u dobře navrženého webu: když chcete najít kontakt, najdete ho. Zkrátka – nikdo nemá rád překážky.

Webdesign bez UX je jako auto bez kol

Při tvorbě webu má tedy UX nezastupitelné místo. U nových webů jde o naprostou nezbytnost, u již existujících webových prezentací se v rámci auditu webu vedoucího ke zvýšení jeho výkonu uplatňuje mimo jiné tzv. CRO (Converstion Rate Optimization). CRO je však pojmem užším (Robert Němec říká, že UX je večeře a CRO párek v rohlíku).


Další informace k tématu UX: