Výkonnostní marketing efektivně oslovuje a přivádí nové klienty.

Výkonnostní marketing

Výkonnostní marketing je formou marketingu, která je zaměřena na sekundární výkon, tj. provedení určité akce na webu inzerenta (konverze). Primárním výkonem pak jsou myšleny například počty kliknutí na reklamu, CTR apod. Celkový úspěch kampaně výkonnostního marketingu závisí na tom, zda byly či nebyly splněny cíle (KPI) stanovené s ohledem na pravidlo SMART.

Cíle se v rámci jednotlivých druhů kampaní liší
Cíle se v rámci jednotlivých druhů kampaní liší

Příklady výkonnostních kampaní

Tak jako existuje celá řada druhů reklamy, i kampaně výkonnostního marketingu mají svá specifika. Od těch se pak odvíjí nastavení cílů. Online reklama má fantastický potenciál.

Imageové kampaně

Tyto kampaně mají za úkol informovat o tom, že produkt či služba existují, zvýšit povědomí o značce (brand awareness). primárním výkonem bývá počet zobrazení a počet kliknutí na reklamu, sekundární výkon je pak hodnocen například jako počet zhlédnutých stránek, doba návštěvy, registrace k odběru novinek apod.

Příkladem může být imageová bannerová či video kampaň podporující uvedení nového modelu auta na trh nebo informování cílového publika o existenci značky (např. multikanálové kampaně pro Fanuc)

Náhled na modelové bannerové kreativy, rozměr 300x250 px
Příklady imageových bannerů pro různé produkty/služby

Prodejní kampaně

Prodejní kampaně už počítají s tím, že potenciální zákazník výrobek či službu zná a nachází se ve fázi, kdy zvažuje nákup nebo je pro něj již rozhodnut a vybírá mezi konkurenčními nabídkami. Klasicky jde o PPC reklamy ve vyhledávání, reklamy v Nákupech Google, na Heuréce, Zboží.cz apod. Jednou z mnoha realizovaných kampaní, kterou jsem řídil, byly například prodejní kampaně pro Altus Software.

U prodejních kampaní je za sekundární výkon považován např. počet odeslaných poptávek, objednávek, telefonátů obchodnímu zástupci atd.

Příklad prodejní výkonnostní kampaně - krmivo pro psy velkých plemen
Příklad prodejní výkonnostní kampaně – krmivo pro psy velkých plemen

Připomínací kampaně

Připomínací kampaně – klasicky mají formu remarketingu či retargetingu – slouží k opětovnému oslovení potenciálního zákazníka ve chvíli, kdy z nějakého důvodu “vypadl” z nákupního procesu.

Výkonnostní marketing pro váš projekt

Jsem marketingový konzultant a pomáhám firmám dosahovat výrazně lepších výsledků. Rád pomohu i vám. Stačí mi jen dát vědět.

 


Další zdroje informací o výkonnostním marketingu: