A/B testování

A/B testování je technika, která se používá při optimalizaci míry konverze (CRO) webu, resp. jeho určitých stránek. Cílem A/B testování, popř. multivariantního testování, je zjistit, která varianta zkoušené stránky má největší konverzní potenciál. Zkrátka – která bude přinášet nejvíc konverzí.

Postup A/B testování

Nejdříve se připraví dvě stránky, které mají stejný účel. Určí se, co je konverzí (odeslání formuláře, vytočení telefonního čísla, apod.). Na web se umístí kód, aby část návštěvníků viděla jednu a část druhou variantu stránky. Pak se sleduje, jak se vyvíjí výkon jedné či druhé varianty. Po nějakém čase je určen vítěz. Na obrázku níže vidíme dost vyrovnaný souboj dvou variant.

Příklad sledování vývoje experimentu (A/B testování)
Příklad sledování vývoje experimentu (A/B testování)

Výsledky mají zásadní dopad na zisk

Výsledky měření se zobrazují například v Google Analytics (viz téma webová analytika). Experiment, jehož cílem je vybrat vítěznou variantu stránky, je cenným analytickým nástrojem. Dlouhodobé implikace mohou být z ekonomického pohledu zásadní. Jen si představte, že by byla nasazena pouze jedna varianta stránky (např. kontakt). Sice by dosahovala míry konverze klidně 2,5 % (což nemusí být špatné), ale varianta, kterou vývojáři původně zvažovali (ale zavrhli) by měla konverzní poměr 4 %. A nikdo by to bez skutečného testu nikdy nezjistil. Vezmeme-li v úvahu, že pro spoustu firem je web naprosto dominantním zdrojem poptávek a tedy i práce, A/B testování se z dlouhodobého hlediska opravdu vyplácí.


[wp-review id=”1398″]


Další informace o A/B testování: