Potřeba: definice, příklady

Potřeba (need, want, requirement) je vědomím nedostatku a chtění určitého prostředku k určitému účelu. Rozlišujeme například tyto druhy potřeb (viz i Synek a kol., 2002):

 • nezbytné/existenční
 • žádoucí
 • přepychové/luxusní
 • tělesné/hmotné
 • duševní
 • kulturní
 • trvalé
 • přechodné
 • subjektivní
 • objektivní

Potřeby jsou uspokojovány produkty (tou nejzákladnější, niternou částí produktu, která je určena k uspokojení potřeby je jádro) a službami. Marketing se snaží nalézt soulad mezi potřebami (poptávkou) a schopností organizací na tyto potřeby reagovat (nabídka).

Představte si, že máte žízeň. Čím ji uhasit?

Rob Walker ve své knize Buying In začíná brilantně:

Představte si, že máte žízeň. To by nemělo být tak těžké. Je to jeden ze základních lidských stavů, který každý napříč kulturami někdy zažil. Je to volání těla po hydrataci. Základní lidská potřeba. Ale odhlédnuto od toho, co skutečně potřebujete… Jakákoli návštěva potravin nebo dokonce pouhé benzinové pumpy nabízí záplavu možností, čím žízeň uhasit. Co chcete? Na co přesně máte žízeň? Na co máte chuť?

Známé logo Budějovického Budvaru - zavěšené na stěně restaurace
Známé logo Budějovického Budvaru – zavěšené na stěně restaurace

Jak si vybíráme, čím uspokojíme potřebu?

Nakonec po něčem sáhnete. Ale po čem? Bude to Coca-Cola, Sprite, 7UP, ledový čaj, minerální voda, pivo, pomerančový džus nebo ještě něco jiného? Samozřejmě záleží na preferenci. Jenomže chytří marketéři vědí, že spotřebitelé se rozhodují podprahově. Někdy dokonce ani nejsou schopni popsat, proč se tak rozhodli. Funguje v nich jakási černá spotřebitelská skříňka. A právě zde často nastupují marketingové archetypy. A pokud není marketingová komunikace promyšlená až do této hloubky, je tu ještě běžná reklama. A ještě celá řada dalších faktorů, které se v kombinaci projeví tím, že se zákazník nějak rozhodne.

Gibsonovou affordancí je i obyčejnéGibsonovou affordancí je i obyčejné ouško u hrnečku ouško u hrnečku
Možností, jak uhasit žízeň, je nespočetně.

[wp-review id=”1387″]


Další zdroje informací k tématu potřeby:

 • Synek, M. a kol. Podniková ekonomika. Praha: C. H. Beck, 2002. ISBN: 80-7179-736-7
 • Walker, R. Buying In: The Secret Dialogue Between What We Buy and Who We Are. New York: Random House, 2008. ISBN: 978-1400-063-918