Analýza klíčových slov: co lidé hledají na internetu a jak to využít

Analýza klíčových slov: Využijte, co lidé hledají na internetu!

Proč je analýza klíčových slov důležitá? Nejen kvůli objemu hledání na internetu, které neustále roste. Stejně jako konkurence mezi weby, které se snaží upoutat pozornost návštěvníků. Analýza klíčových slov ukazuje mnohem víc než jen způsoby hledání. Je to základ, ze kterého se dál odráží celý web.

Výstup analýzy klíčových slov

Výsledkem, ke kterému analýza klíčových slov směřuje, je přehledný XLS soubor, který obsahuje tabulku klíčových slov a spojení, údaj o jejich vyhledávanosti, seřazení do skupin (dimenzí), stanovení úrovně konkurence či očekávané ceny za proklik v reklamních systémech. Pro maximální přehlednost jsou jednotlivé dimenze prezentovány formou kontingenčních tabulek. A protože orázek vydá za tisíc slov, vše je doplněno o přehledné grafy.

Jak zařídit, aby lidé našli právě vaši stránku?

 1. Musí obsahovat to, co lidé hledají
 2. Musí být relevantní
 3. Musí být unikátní
 4. Musí být zajímavá
 5. Musí být optimalizovaná pro vyhledávače

Tématice SEO (optimalizaci pro vyhledávače) bylo, je a bude věnováno opravdu hodně pozornosti. Analýza klíčových slov však bývá často opomíjena. Neprávem. Vyžaduje sice dost času a pečlivosti, ale díky ní získáte neocenitelný zdroj informací o tom co a jak lidé v souvislosti s vaším oborem hledají.

Co a jak lidé hledají ve vašem oboru

Výstupy analýzy klíčových slov se dají použít pro různé účely: tvorba webu, obsahové strategie i obsahu (copywriting) či přípravu PPC kampaně ve vyhledávačích. Jak postupovat?

Ujasnění oboru činnosti

Nejdříve je nutné určit a pojmenovat obor, ve kterém se zadavatel analýzy pohybuje. Může jít o oční optiku, opravy aut, projektování domů či výzkum a inovace v marketingu.  Každý obor má svá specifika a někde jde spíše o vyhledávání výrobků/zboží, jinde zase o aktivity. Klienty proto vždy žádám o základní seznam klíčových slov a výrazů, která sami považují za relevantní a důležitá.

Zdroje informací o slovech a jejich hledání

Pro získání tipů na klíčová slova a spojení je možné využít například:

 • Google AdWords + nástroj pro návrh klíčových slov
 • Seznam Sklik + nástroj pro návrh klíčových slov
 • Našeptávače na Googlu i Seznamu
 • Google Trends
 • KeywordTool.io ↑
 • Weby konkurence
 • Diskusní fóra

Pro zjištění vyhledávanosti jednotlivých slov pak slouží Google AdWords s Seznam Sklik. Ve výsledku mohou být klíčových slov tisíce.

Analýza klíčových slov: postup

Jakým způsobem se analýza provádí? Takto postupuji při práci já.

Zjištění údajů o vyhledávanosti a tipy na nová slova

Nejdříve pomocí nástrojů pro návrh klíčových slov získám slova. Ta exportuji do Excelu (AdWords), popřípadě je tam nakopíruji ručně (Sklik). Aby byla data srovnatelná, je nutné výstupy harmonizovat, aby pasovaly do jednotlivých sloupců (slovo, vyhledávanost, konkurence, odhadovaná cena za proklik a relevance pro daný web.

Základní aspekty klíčových slov.
Základní aspekty klíčových slov.

Agregace podobných slov a vyřazení duplicit

Sloučím slova, která jsou ve výsledcích jako duplicity s diakritikou a bez ní, popř. pokud jde o různé tvary totožných slov. Duplicity vyřazuji.

Stanovení relevance

Pak slova projdu a u každého z nich stanovím míru relevance, s jakou se vztahuje k danému webu.

Identifikace základu a stanovení dimenzí

Pak slova znovu procházím a třídím je do ucelených skupin. V případě prodeje brýlí šlo konkrétně o tyto skupiny:

 1. Značka
 2. Zdravotní aspekty
 3. Typ brýlí
 4. Lokalita
 5. K čemu se používají
 6. Demografie
 7. Barva
 8. Charakter
 9. Části brýlí
 10. Komplementy k brýlím
 11. Ostatní
Ukázka klasifikace u brýlí
Ukázka klasifikace u brýlí

Grafická prezentace

Říká se, že obrázek vydá za tisíc slov. Proto výsledky prezentuji formou grafů s přihlédnutím k vyhledávanosti pojmů a počtu výrazů, které se v dané kategorii používají.

Čerpání z výsledků

S výsledky seznámím klienta a přihlédnu k nim při návrhu informační architektury nového webu, optimalizaci pro vyhledávače a tvorbě textů.

Shrnutí: nejde jen o vyhledávanost, ale o relevanci a potenciál slov

Analýza klíčových slov není pouhé přepsání údajů o hledanosti do tabulky. Jde o nalezení relevantních slov a zjištění, jakým způsobem a kde je lze využít. Důležitou roli hraje kontext, schopnost klasifikovat rozsáhlé datové soubory a v neposlední řadě také cit pro jazyk. Často se také stává, že lidé vyhledávají něco jiného, než je správný název produktu. Příkladem může být záměna pojmů průkaz energetické náročnosti budovy ↑ a energetický štítek ↑ nebo čistička a čistírna odpadních vod.

Síla klíčových slov

Díky analýze tak získáme detailní přehled o tom, kde a jaká slova je vhodné na webu použít. Zasadíme-li je do kontextu potenciálu pro prodej/generování obratu, můžeme stanovit prioritní oblasti na které se soustředit. Platí totiž, že vysoká návštěvnost webu je sice dobrá, ale pokud web neplní obchodní cíle, je to špatně. Ale to už je téma pro webovou analytiku a optimalizaci míry konverze.


Další zdroje informací o analýze klíčových slov: